top of page
Keresés
  • Szerző képeAnna Rose

2023.05.24.


Hunyd be a szemed Kedves, és érezd meg most az Üzenetet, mely az Égiek Ajándéka azért a munkáért, melyet elvégeztetek. Ne bánd és ne kételkedj, ne kérdőjelezd meg ÖnMagad. Merj Hinni, Bízni, Magadban, és soha, soha többé ne feledd: Isten lakozik Benned!"


---------------------------------------------


"Volt Idő, mire eddig ember nem emlékezett. Isteni kapuk nyíltak, melyek lehetővé teszik a Teremtéstörténet Eredendő pillanatainak ismereteit, s Ti végre készen álltok megismerni azt, mi Fájdalom a szívetekben lakozik az Első pillanat óta, hogy ketté váltatok s elszakadtatok Egymástól."


"Két szív, mi Egy volt, most Újra megtalálja egymást…"


-----------------------------------------------


Az Istennő Szent, Feminin Harcosai, a Nagymacskák, kik a Szabad Akarat és Önállóság, Függetlenség Védnökei voltak, és a Teremtő Isten Szent, Maszkulin Harcosai, a Sárkányok, kik a felkent Uralkodói réteg Védelmezői voltak, és Bekva, a bukott Angyal, ki szövetségeseit kereste az Isten elleni Harcra, miután Mihály, a Védelmező Harcos Angyal elkergette őt...


Ez a történet Róluk, macskákról és sárkányokról és a közös gyermekeikről szól. Úgy, ahogy eddig még nem ismerhettük.


Ez a történet Rólunk, emberekről és a mi gyermekeinkről szól. Úgy, ahogy eddig nem találtunk, csak kerestünk válaszokat.


Ez a történet gyökerét tekintve, nem azonos azzal, mint amit a Csillagnemzetségek tanításaiban olvashattunk, és valaha volt legnagyobb bátorságomat szedtem össze azért, hogy mégis megírjam, mert nincs nagyobb tisztelet és Bizalom bennem emberek és Égi Szövetségek munkássága felé, mint Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó felé. És éppen ez az a Tisztelet, ami miatt úgy döntöttem, vállalom és elfogadom azt a Felkérést, hogy közzé tegyem ezt a történetet, és egyúttal nekik is, Nektek is, Drága Bea, Anikó, és a két Kati, kik mind nagyon sokat segítettetek az Életemben való megérkezésben… Mély meghajlással és Örök hálával Előttetek, Értetek, hogy vagytok, s bízva abban a közös jóban, s hogy nem hibázom, s nem okozok ezzel senkiben károkat; elfogadva azt, hogy valamiért, ennek így kellett lennie, hogy a Végső Megváltáshoz vezető Úton végig kellett járnunk mindent így, ahogy tehettük. Hogy ismernünk kellett a történetet, úgy, ahogy eddig ismertük, és tudnunk kell egy mögötte lévő Igazságot, úgy, ahogy arra most van szükségünk. Egy olyan Igazságot, mely elhozhatja a Kegyelmet és Megbocsátást és Békét, oda, ahol eddig nem volt, bárhogy próbáltuk. Legnagyobb alázattal sem tudom azt írni, hogy fenntartom a lehetőségét annak, hogy tévedek, mert tudom, emlékszem már, hogy nem…


A könyvben megismert történet szerint, a Sárkányok Nemzetségének bukott harcosai szexuálmágiával csábították el a macskanőket, kik szerelembe esve adták oda magukat, s szolgáltatták ki együttlétük közben azokat a hadititkokat, melyeket a sárkányok később oly módon használtak fel ellenük, mely a galaktikus történelem legvéresebb küzdelmét okozta. A macskák nagy részét borzalmas brutalitással legyilkolták, azon kevesek, akik életben maradtak, az együttlétekben fogant hybrid gyermekeikkel úgy menekültek el Otthonukból, hogy azóta sem tudtak, soha többé Haza térni. Később, a gyermekek növekedésével az anyák egyre inkább látták bennük azokat a pusztító gyilkosokat, akik manipulációval és a szerelem hazugságával szedték ki belőlük minden titkukat, tudásukat, hogy aztán hidegvérrel megöljék őket, a hatalomért. Az anyák félni kezdtek saját gyermekeiktől, s végül egy kollektív döntés hatására, ezeket a gyermekeket – önvédelemből -, megölték. Megmérgezték őket, mielőtt a gyermekek túl erősek lettek volna ahhoz, hogy pusztítsanak...


A sárkányok és macskák közti konfliktus az emberek közt továbbra is zajlik, megismételve az akkor történteket: nők, akik nárcisztikus, manipulatív férfiakat választanak, kik a gyermekszülést követően bántalmazást szenvednek el, végül nagy nehezen tudnak csak szabadulni házasságaikból, általában ugyanúgy elmenekülve otthonukból, s ők azok, akiknek mindenféle nehézségeik adódnak a gyermekeikkel, legyen az fogantatási nehézség, terhességi gondok, meddőség, de akár gyermekvesztés, vetélések, gyermekhalál, vagy komolyabb betegségek. Ez mind annak a feldolgozhatatlan traumának az ismétlési köre, mely végül az előszobája lett az Elektra Sorsnak és alapjául szolgált a vezeklési köröknek, itt a Földön, immár emberként… Az Istennő Dühe pedig azóta is kiengesztelhetetlenül él és pusztít úgy a földi nőkben, mint odafent az Égen…


És amit én tudok, ahova én érkeztem, az elmúlt hónapok hosszú tanításainak és megélésének során, a fiammal való kapcsolódásomon át, a klienseimmel való munkáimban, a tanítványaimmal és a közösségünkkel való megszámlálhatatlan sok tanításban és végül abban az Igaz Szerelemmel teli megemlékezésben, melynek mind személyes megélője vagyok, és tényként elfogadva mára, hogy egyetlen próféciám sem vallott még soha kudarcot, de mindig bizonyítást nyert a megfelelő időben…


Szóljon hát az én megemlékezésem a Macskák és Sárkányok Eredendő Szerelméről és Szent Harcos Küldetésükről. Váljon az Igazság Vérré Bennünk, Nyíljon meg Közös Emlékezésünk a Szépre, a Jóra, az Igazra, a Méltóra.


------------------------------------------------


A két Harcos nemzetség Szent Egyesülésben, eredendő isteni szent párosságban és szövetségben, Egy Lélek Két testben, Eredendő, Teremtett Duál-Párként, vagyis a Védelmező és Harcos minőség Isteni Férfijaként és Isteni Nőjeként Ketten, Egységet alkotva, a Szent Szakrális Nászt megélve lett megkísértve és átverve, Bekva által. Hisz ki lehet a legnagyobb ellensége annak, ki az Élet ellen megy, mint azok, kik az Életet védelmezik. Mi lehet nagyobb hatalom a szeretetnél, mint a szeretet ellentéte, az elválasztottság, a szétszakítottság?


Bekva egy, a tudatra és elmére olyan hatást gyakorló merénylettel támadta meg az Isteni Egység Szent Párjait, ahol a nők egy szempillantás alatt gyakorlatilag megőrültek. Olyan rettegést, olyan veszélyeztetettség érzést táplált a tudatukba, mely azonnal élni kezdett bennük, és szeretett párjaikat hirtelen megbízhatatlannak, veszélyesnek látták, teljes zavarodottságot és kétségbeesést, pánikot megélve, melyet a férfi sárkányok nem értettek. Megnyugtató, védelmező szándékkal közeledni próbáltak párjaikhoz, de olyan ellenállással és elutasítással találkoztak, melyet azelőtt sosem ismertek. S mikor a Nők közös gyermekeikben is csak veszélyt láttak és megölték azokat, a sárkányok szíve azon nyomban megszakadt, és elveszítették ők is tiszta tudatosságukat, hisz mindezt megérteni és felfogni nem lehetett. Az egész, mint egy rossz álom, pillanatok alatt teremtett zűrzavart, kétségbeesést, halált, pusztítást és a világ, kettészakadt. A Szent Párosság, ketté szakadt. A Fájdalom, mely feldolgozhatatlanná lett, elaltatta az Örök Emlékezetet. Mikor a macskák visszanyerték uralmukat önmaguk és elméjük felett, halott gyermekeiket találták saját kezeik alatt, szeretett sárkányaikat pedig, örökre elveszítették.


Bekva elérte célját, a Harcos nők kollektívan olyan traumatikus állapotba kerültek, ahol azonnal elaltatták Örök Tudatosságukat és Emlékezésüket arról, ami történt és arról, hogy kik is ők valójában. A sárkányok elveszítették Hitüket a Jóban, és elveszítették a Hitüket Istenben is, majd innen könnyedén álltak át Bekva oldalára, s lettek Megtört Sötét Lovagjai a Harcnak, mely innentől az Élet és a Szeretet ellen folyt tovább…


Hogy miért nem ér véget a Harc a Nők és Férfiak között? Azért, mert ez a harc, nem a nők és férfiak között zajlik. Ez a harc, Isten és Bekva között zajlik. A Szeretet és Gyűlölet, az Igazság és Hazugság, a Tisztaság és Aljasság, az Egység és a Kétség, a Bizonyosság és a Félelem, a Fény és a Sötétség, a Teremtés és a Puszítás, az Elfogadás és a Lázadás között zajlik. Erre ember nem láthat rá, csak az Isten-Ember, ki hajlandó belátni öröklétbe sodró múltját, és letenni egóját, tudását és mindent, mit valaha élt, hitt vagy gondolt, és megnyitja szívét a Benne élő Örök Szeretetnek…


Mert csak az képes Haza vezetni mindannyiunkat, vissza oda, ahol minden elromlott, hogy végső gyógyulásra leljen Bennünk, úgy Lent, mint ahogy Fent is.


Az elmúlt hónapokban ébredezni kezdtek a Macskák. felfoghatatlan hosszú idő után, a hibernált Macska lelkek ébrednek, nem kevés fizikai - mentális - érzelmi megterheléssel a ma élő emberre. Az Istennő bátor Harcos Női meghallották a Hívást, és Lelkükben elfogadták a Kegyelmet, melyet Jézus és Mária Magdaléna szerelme gyökereztetett le a Földön, tudva előre azt az Időt, mikor majd ez az Isteni Szerelem újra ébredni kezd…


A Sárkányok szíve újra nyílni kezd most, mert a Nő a Szívében emlékszik, és méhével gyógyítja Egységüket. Az eredendő támadás a Szerelem ellen, az Egység ellen történt meg, és az Egységben fog gyógyulni is.


A vezeklés akkor ér véget, mikor erre az Egységre vissza tudunk emlékezni.


És vissza tudunk emlékezni.


Vasárnap erre kaptunk hívást és saját szívünkön és könnyeinken keresztül hagytuk, hogy elárasszon minket Kegyelem, s rajtunk keresztül minden Sárkány szívet és Macska lelket, kik egykor, bármilyen formában is élték és elszenvedték azt a tragikus borzalmat, mikor elveszett bennünk hosszú időre a Hit, a Bizalom, és a Szeretet.


A képeken azt látjátok, amikor Ők Ketten, az Isteni Nő, és az Isteni Férfi, a Szent Feminin és a Szent Maszkulin, a Szabadság Harcosa és az Uralkodó Védelmezője újra emlékezni kezdenek. Egymásra. Nem tudják mi történik, de választják egymást, és vállalják az Utat, mert bár semmi logikus magyarázat nincs, az Erő, mely mindennél erősebb, újra összehozza őket. Egyetlen pillanat, mikor tekintetük újra találkozik, és ez a pillanat, mikor egymás szemeiben meglátják ÖnMaguk Teljességét, és beteljesítik Eredendő és Végső Sorsukat…


„Átírtátok a Történelmet”.


„3 hónap múlva, minden megváltozik”.


„A gyermekek újra élnek, nem haltak meg. Ők lesznek a következő leszülető Lelkek. Ők változtatják meg a világot”.


Mély meghajlással az Igazság előtt, Hálával a Teljességért,


Szeretettel a Szerelemért 🌹


Anna Rose és az Aghora Szövetsége


Írtam még egy itt és most fontos útmutatást a kommentek közt.


A teljes írást és előző részt itt olvashatjátok:


0 megtekintés0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page