top of page

Integrál szemléletű Család-és Rendszerállítás

 

„Mi, emberek, ugyan a tulajdon személyes életünket éljük, másfelől mégis nagymértékben vagyunk képviselői, áldozatai és előmozdítói egy olyan kollektív szellemnek, amelynek korát évszázadokban számoljuk. Igaz, képzelhetjük akár egy egész életen át, hogy a magunk feje után megyünk, és soha nem döbbenünk rá, hogy csupán a fő cselekmény statisztái voltunk a világszínház színpadán. Vannak azonban tények, amelyeket bár nem ismerünk, mégis befolyásolják életünket, és csak fokozza a hatást, ha ez nem tudatos. Minél elutasítóbb a tudat beállítottsága a tudattalannal szemben, annál veszélyesebbé válik ez utóbbi.”

Carl Gustav Jung

arany_háromszög-04-05[1].png
Hand Pile of Happy Group

 

2010 óta aktívan dolgozom együtt a Mezővel, mostanra pedig elválaszthatatlanul áramlik keresztül mindenen és mindenkin az információ.

Az Abszolút Igazság és a Valóság mindig ott van, ahol Erő van.

Amíg ragaszkodunk saját igazságainkhoz, könnyen benne ragadunk a megoldatlanságainkban, hisz problémáink gyökerét – és megoldását is a meglévő hitrendszereinken keresztül keressük – és gondoljuk. Azonban Életünk és Lelkünk ciklikusan fejlődő világában a változás is csak a megszokott komfortzóna elhagyásán túl indulhat el, amihez elkötelezettség és bátorság szükséges. Ha a Döntés megszületett, akkor a Lélek is megérett a gyógyulásra, a Téma pedig a Valódi Igazság megmutatkozására.

A csoport ereje, a Szellemi vezetők és Segítők szerepe, a Lélek bölcsessége és a korszakváltás okozta (akár hirtelen és spontán bekövetkező) magasabb tudatállapotok hatására az állítások sokkal intenzívebbek mint valaha, az integrálódás gyors, sokszor azonnali.

A klasszikus Hellingeri módszerre épülve, az állítások során dolgozunk továbbá lélekmozgásos terápiával, test- és érintésterápiával, születésterápiával, gyógyító zenével, transzlégzéssel, nyolcas csakrás meditációval és érzelmi oldást segítő technikákkal, virágterápiával és dOTERRA olajokkal.

10-kor kezdünk és kb 19.00 órakor végzünk. Ebédszünetet és kisebb szüneteket is tartunk, ebédet tudsz hozni magadnak, van hűtő és mikró is, de lehet rendelni is. Kényelmes ruhában gyere.

-----------------------------------------------------------------------

A családállítás módszerével az életünk bármely területén fennálló problémák eredetére, gyökerére vagyunk képesek rátekinteni. Ha meglátjuk a tudattalanban rejlő valódi okot, akkor képesek vagyunk megérteni önmagunkat és helyzetünket is. Ez a megértés és felismerés hozza meg azt a változást, mely a megoldás irányába viszi a folyamatot.

"A megszokás akadályozza a rálátást az újra, de aki vállalja a kockázatot, azt az új látása kiszabadítja a múlt fogságából és mentesíti a múltba sodródás következményeitől."

(Bert Hellinger)

A családfelállítás számomra a legőszintébb és legtisztább kapcsolódási pont a látható és a láthatatlan, a tudatos és a tudatalatti, az ismert és az eltemetett világaink között.

 

A módszert Bert Hellinger német pszichoterapeuta dolgozta ki a nyolcvanas években, mára pedig az eredeti családállítási rendszert kibővítve, gyakorlatilag az összes felmerülő problémára használják egyre szélesebb körben. Hellinger megfigyelte, hogy a problémák gyökere gyakran nem található meg a személyes élettörténetekben, viszont a családrendszerben – régebbi generációk történeteiben például-, igen. Rájött, hogy a személyes sorsunk szorosan összefügg a családunk többi tagjának sorsával, és, hogy nem elegendő az egyént önmagában vizsgálni és kezelni, ugyanis a teljes családrendszert együttesen gyógyítva juthatunk csak valódi megoldáshoz. Ez a módszer ebben segít nekünk.

 

Családfelállítással láthatóvá válik a családtagok egymáshoz való viszonya, kapcsolati dinamikája. Megmutatkoznak olyan rejtett működési mechanizmusok, amik a családtagok közti feszültségeket, kezelhetetlennek tűnő problémákat okozhatják. Kirajzolódik az egyének személyes sorsa is, ami gyakran több generációra visszamenőleg, régebbi felmenők hatására állt össze. (Gondoljunk csak a legszembetűnőbb viselkedési mintákra és ismétlődésekre, hiszen nem csak a genetika öröklődik. Már a kicsi gyermek is utánozza szüleit, de ott a régi - talán nem túl kedves mondás is, "nézd meg az anyját, vedd el a lányát".)

A család egy rendszer, egy egység, a családtagokat finoman összefonó energetikai háló. Teljességre és egyensúlyra törekszik. Ezért ha a családból valakinek problémája van, az mindig érinti a család többi tagját is, még ha ez nem is zajlik tudatos szinten (és még ha nem is ismerjük a családtagjainkat, ha nem kötődünk hozzájuk érzelmileg, vagy ha már nem élnek közülük többen). Olyan ez, mint mikor egy valaki magára vállalja az egész rendszer egy problémáját. Ha a teljes rendszerrel dolgozunk, akkor a teljes rendszer gyógyul, a probléma pedig megszűnik. Ha azonban ez a probléma nem oldódik meg, vagyis a rendszer nem gyógyul, akkor későbbi generációkból egy következő családtag újra ismételni fogja az adott problémát, vagyis felmenője sorsát. 

Minden családnak vannak "íratlan szabályai", működési elvei, aminek a családtagok, lélek szinten mindenáron és bármi áron (!) meg akarnak felelni, máskülönben úgy érzik, kirekesztődhetnek a rendszerből. Ezek a szabályok azonban sokszor nem felelnek meg a saját magunk alkotta szabályoknak és elveknek, és ha ilyen  jellegű összeférhetetlenség zajlik bennünk, az mindig valamilyen komoly problémaként jelentkezik. 

Másik gyakori oka problémáinknak (párkapcsolati, egészségügyi, anyagi, stb), mikor az egyensúly felborul, például akkor, ha valaki kirekesztődik a családból. A családban ugyanis minden családtagnak helye van. Ez alapvető szabály. Ha azonban valaki olyat tett, vagy olyan körülmények között született például, hogy kitagadták, elhallgatták, elrejtették, később esetleg el is felejtették, akkor ugyancsak egy későbbi generációban fogja valaki addig addig ismételni a sorsát, míg újra meg nem kapja az őt megillető helyet. A rendszer ilyen módon próbál meg "emlékezni" az elfeledett családtagról. Ha megadjuk a tiszteletet és visszaemeljük a kirekesztett tagot a családba (szívünkbe), a rend helyre áll és a problémánk megszűnik. Nem szükséges tovább az ő életét újra élnünk.

 

HOGYAN TÖRTÉNIK?​

Csoportos terápiáról van szó, vagyis a kliensen és a terapeután kívül mások is jelen vannak, az ő segítségükkel tudjuk leképezni a Lélekben rejlő képet, dinamikát, elakadást, hiányt, vagy bármilyen más hozott problémát. A kliens, vagyis Témahozó, röviden, néhány mondatban vázolja a témát, amivel dolgozni szeretne. Az ezzel kapcsolatos személyeket, de akár érzéseket, helyzeteket, tüneteket, történeteket, stb., a Segítők képviselik, ők adják át a képviseltek érzéseit, gondolatait, egymáshoz való viszonyukat. Az információt egy úgynevezett morfogenetikus mezőből, egy kollektív tudattalanból kapjuk. Ez a mező egyben védelmet is nyújt a kliens és a képviselők számára egyaránt: pontosan annyi történik egy állításon, mint amennyit a résztvevők elbírnak. Semmivel sem több vagy kevesebb, és mindig csak az történhet, aminek éppen történnie kell. Akkor, amikor történnie kell. Sem később, sem hamarabb. (Többektől hallottam olyan állításokról, ahol később rosszul lettek, sőt, rosszabbul, ezért félnek, vagy ismerős ismerőse nem tudta feldolgozni a történteket, stb. Ez nálam biztosan nem fordulhat elő, és nem is fordult elő soha. Tisztán-érzőként pontosan érzem, mennyire és mire vagytok felkészülve, mennyit bír el a tudat, és mennyit a lélek. A mezőben visszahúzódva egyébként is csak az történhet meg, amire a lélek engedélyt ad, de sajnos nem mindenki tartja ezt kellően tiszteletben. Ritka esetekben az is megtörténik, hogy nem vezetek állítást a kliensnek, ha úgy érzem, nem segítené a jelenlegi állapotát, vagy azt látom, kompetencia határokat lépnénk át - akár az ő, akár az én részemről).

 

EGYÉNI ÁLLÍTÁS, KONZULTÁCIÓ

60-90 percben, hétköznap, személyesen vagy telefonon

 

Van lehetőség egyéni állításra is, ha valaki nem szeretne vagy nem tud más emberek előtt megnyílni. Ilyenkor csak a családfelállító és a kliens van jelen. Képviselő személyek helyett szimbólumokat, papírokat, párnákat, tárgyakat használok, amik segítségével ugyanúgy megjelenítjük a térben a történetet. Bár a lehetőségek valamivel korlátozottabbak a csoporthoz képest, mert itt minden képviseletben én vagyok; hatását tekintve ugyanolyan jól működik, mint a csoportos állítás, de az is igaz, hogy nem olyan erőteljesek a folyamatok, mintha minden képviselő egyszerre mutatná meg, mi történik a lélekben. Hiányzik a csoport ereje, és a többiek állításában szerzett képviselői élmény, ettől függetlenül sok éves tapasztalat, hogy már aznap erőteljes folyamatok indulnak el, és a legtöbben már másnap reggelre új emberként ébrednek. Az egyéni állítás elemzőbb, informatívabb, mint a csoportos. Több a személyes figyelem és egyéni feldolgozás, a kezdeti kép után Téged is megkérlek, hogy foglald el a helyed az állításodban, és onnan tovább haladva, egybe kötve transzlégzéssel, meditációval, kineziológiával, mikor mire van szükség ... csináljuk az oldási folyamatokat.

A családállítás nevéből gondolva, sokan azt hiszik, kizárólag családi problémákkal kapcsolatosan tudunk dolgozni. Ez szerencsére nem így van. Az alábbi témák viszonylag gyakran előfordulnak, és családállítással/rendszerállítással sikeresen javíthatóak, gyógyíthatóak, megoldhatóak. Többek között:

 • családi kapcsolati problémák

 • párkapcsolati gondok

 • nőiség, férfiasság problematikája

 • önbizalomhiány

 • gyermeknevelési gondok

 • sikertelenség

 • feldolgozatlan traumák

 • egészségügyi problémák, betegségek

 • veszteség, gyász feldolgozás

 • teherbe esési problémák, meddőség

 • félelmek, szorongás

 • munkahelyi problémák

 • anyagi gondok

 • depresszió

 • háziállatainkkal kapcsolatos gondok

 • karma állítás

 • személyiség részek integrációja

 • belső gyermek gyógyítás

Az állítások során a Hellingeri rendszert alapul véve, integrálva a családállítást, a rendszerállítást és a Lélekmozgásos terápiát a Test-terápiával, 8-as csakrás meditációval, transzlégzéssel és születés terápiával, egy speciális és komplex módszerrel dolgozom. A csoportok időpontját a Programoknál találod.

Családállítás, Egyéni Családállítás: Services
bottom of page