top of page
Keresés
  • Szerző képeAnna Rose

Ádámról, Éváról, Lilithről – másképp

 Mert van egy kép, mely mélyen bennünk él, melyet elültettek bennünk, hogy legyen, hogy higgyük, s hogy boldogok soha ne legyünk; s van egy másik, mely szerint minden teljesen másképp volt, van, és lesz. Én ebben hiszek.

 

Az írott Biblia, a közreadott lelki történelem és egész világunkat átható kollektív hitbéli tanítások szerint az első emberpár Ádám és Éva, kik a Paradicsomból kiűzetve – merthogy nem fogadtak szót az Istennek, megérkeztek a Földre, és azóta sem találnak vissza a Boldog létezésbe. S majd ha életükben mégis jól viselkednek, haláluk után felmagasztaltatnak vissza oda, hol egykor boldogok voltak örök halhatatlanságukban.

 

Éva óriási bűnt követett el, mellyel bajba sodorta mindkettejüket, ezért Éva azóta is bűnhődik és vezekel, Ádám meg minden adandó alkalommal odasóz egyet neki emlékeztetőül, hogy Éva, Te jobb, ha inkább nem gondolkozol és nem szólsz bele a dolgokba, mert emlékezz, abból csak baj lesz! Egyszer hallgattam rád, akkor is mi lett a vége, a mi szerető kedves Istenünk jól megbüntetett, kiűzetett minket Égi otthonunkból le ide, a pusztulás és szenvedés földjére. Szóval inkább maradj csendben, nem tudod te azt jobban, sőt, semmit se nem tudsz jobban, húzd meg magad, én majd mondom, mi legyen.

 

S közben meg nemhogy nincs igaza, de nem is mondja. Mert Ádámnak önmagában se ereje, se ötlete nincs semmire, mert valójában azóta sem tudja, mi történt ott Fent pontosan, mert nem emlékszik. Nem emlékszik, mert az Isten elaltatta a nagy műtét közben, mikor is az oldalbordáját kiemelve létrehozta neki a teremtett házinőt, aki majd szót fogad, de a műtét után Ádám úgy maradt, érzéstelenítve és mesterséges altatásban tartva (tényleg, nézz utána a Bibliában, írva vagyon mindez, csak igényel némi tiszta rálátást is olvasás közben), és azóta is csak, álmodik.

 

Álmodik a Lelkében, arról a valóságról, mely valaha Igaz volt, és igaz most is, érzi, tudja, minden sejtjében, emlékszik – a Szívében, mert a Szívében, ott él Lilith, az Első Nő, az Igazi Párja, Igazi Társa, Ki méltó Királynője a Méltó Királynak, ki az Egyetlen számára, ki maga a Boldogság, ki maga a Paradicsom, Kivel Ők Ketten, Egyek.

 

De Lilith elárultatott és Lilith, azóta is várja, hogy Ádám felébredjen. Mert míg Ádám alszik, s értsd ezt jól a mai férfi társadalomban: érzéstelenítéssel, mesterséges kómában tartva, Évák oldalán nem találják a helyüket – mely szintén nagyon fontos, nem is fogják soha; hisz Éva nem nő, Éva egy férfi Isten által egy férfi ember bordájából teremtett Program csupán! Isten elfelejté lelket lehelni bele, ez is írva vagyon a Bibliában, mint ahogy az is, hogy a lélek által válik Élővé, mert mikor az Isten beléjük leheli a lelkét, akkor saját magát osztja meg bennük, és egyben adja áldását is a létezésükre – mely itt, a Földön, az Isteni létezés maga, az anyagban; csakhogy ez itt Évánál sajnos elmaradt…

 

Lilith pedig szeret, mindig csak kitartóan szeret, s várja vissza Társát, aki meg jól elvan alvás közben Éva mellett. Éva sem boldog, hisz arra teremtetett, hogy szolgálja a férfit, de az meg egyrészt alszik, másrészt Lilithről álmodik, s mikor pillanatokra felébred, elégedetlen és boldogtalan, mert érzékeli az élet elárultatását – és inkább gyorsan visszaalszik. Jobb nem látni, nem tudni semmit, nem érezni a fájdalmat, amit Lilith elvesztése és elárulása okozott; jobb nem tudni, nem emlékezni, nem szembenézni és nem felelősséget vállalni azért, amit egyszer tett, könnyebb gyorsan vissza altatni magát a mátrixba, mint azt mondani, a franc egye meg, ezt nagyon elrontottam, de már vagy sok sok sok ezer éve, és ideje lenne abbahagyni ezt a baromkodást, és kardot rántani és kiállni magamért, az igazamért, a szívemért, az isteni létezésemért, s nem benyalni tovább ezt az áldozat vagyok, gyenge vagyok dolgot, de inkább még egy kicsit alszom tovább. Hátha közben megoldódik.

 

És a Nők, a sok Lilith, nem érti, Ádám miért nem akar felébredni.

 

Kedvesek, Ádám soha nem fog felébredni.

 

Ádám szerepét ugyanazok írták, s ugyanazzal a céllal, mint akik Évát létrehozták. Ők, akik uralni és irányítani akarják ezt a világot. Ezt a torz, manipulált, mesterséges kómában tartott világot. Akik emlékeznek és emlékeztetnek, azokat évezredeken át eltűntették, ahogy csak lehetett. Megölték őket, megkínozták őket, s mindezt a népen, a tömegen keresztül tették. Az emlékező papnőket, gyógyító asszonyokat, kurtizánokat, de a feltaláló, forradalmi tudásokat hozó férfiakat is, s mindenkit aki nem akarta Ádám vagy Éva szerepét magára venni. Ma ennek már vége. Túl sok idő telt el így, s Lilith visszatért, és nem várja már Ádámot tovább. Ez volt a kulcs, amit oly sokáig nem találtunk, ez volt az utolsó mozaik, mely kellett ahhoz, hogy a Nők tovább ne érezzék a bántást, az elhagyatást, az elutasítást, a szégyent, a kirekesztést, de azt sem, hogy a férfi ostoba (mert Ádám tényleg ostoba) és az információ az, mely átírja majd a kollektív tudást a párkapcsolati mintákról, a férfi – női kapcsolatokról, s véget érhet végre az eszeveszett ikerláng történelem is, az üldöző meg üldözött szerepe, a szenvedésen és vágyakozáson, hiányon alapuló tanításba burkolt soha be nem teljesülő szerelmek fontossága, mert ez nem, ez nem párkapcsolat és nem is szerelem, ez őrület, ez téboly, ez fájdalom és trauma, és igen, fejlődünk és tanulunk ebből is, de ideje van ébredni, mindenkinek, aki ki akar lépni ebből a darabból, mert

 

Színház az egész világ, s színész benne minden férfi és nő…

 

Ádámot és Évát férfi Isten hozta létre. A csillagnemzetségek tanításai sokat mesélnek a bukott férfi kígyó nemzedékről, kik gyarmatosítani jöttek a Földi emberiséget, és ez sikerült is nekik. Rájöttek, hogy kihasználható, irányítható, manipulálható embertömeget használhatnak fel önös céljaik megteremtésére, a csillagok viszont mind összefogtak, hogy a Földet, Gaiat megszabadítsák ettől a létezőtől, és mi sokan jöttünk ennek a feladatnak a vállalására.

 

Több ez, mint a férfi és nő közti szövetség fontossága, mert az az Erő, mi egy isteni férfi és egy isteni nő szövetsége, mely alatt az éberséget értem, a felébredett tudatot, a tiszta elmét, tiszta rálátást, józanságot, és ezzel együtt kristálytiszta Szövetséget a Valódi Teremtővel és a Fény harcos munkásaival...

 

A hitrendszereink határoznak meg minket a gondolkodásunk, érzéseink, cselekedeteink révén. Lélekben bár lehetünk nagyon fejlettek és idősek, sokat megélt, tapasztalt létezők, de ha az anyag szintjén, mely a szabad akarattal minden irányba befolyásolható és változtatható; ha az anyag szintjén nem tesszük meg a kellő lépéseket, akkor a lelkünk egy idő után elfordul tőlünk és mi elszakadunk attól, akik igazán vagyunk. S mikor a Lélek Ereje győz az emberi tudatlanság felett, mikor valaki elkezd a lelke vágyai, hívásai szerint élni, s jelenti ez azt is, hogy nemet mond önmaga gyarlóságaira, méltatlan kapcsolataira, működéseire -, akkor Igent mond a benne lévő Lehetőségekre, a Benne lévő Isteni kibontakoztatására, itt, az anyagban.

 

Ennek van most ideje.

 

Ádámnak lenni tudatállapot.

 

Évának lenni Program.

 

Lilithnek lenni Erő.

 

S van még tovább is, de most csak engedd át ezt magadon. Az elméd küzdeni fog, a teremtett – manipulált egód – forrongani. Nem baj. Én elbírom, Te meg nevess. Nevess önmagadon, mennyi mindent hittél el, s lásd az Erőt, mennyit ad, mikor lerobbantod magadról a rád aggatott láncokat.

 

A Szabad Gondolkodás az, mi emeli a Tudatot, fel, a magasabb síkokra.

 

Aki fél gondolkodni, soha nem lesz önmaga. Egyszerűbb, tudom, talán.

 

Gondolkodom, tehát vagyok.

 

A saját gondolataidat kérdőjelezd meg elsőként. Ott van mindig a kutya elásva.

 

És ott van Lilith is… és fordulhatsz hozzá, és kérdezhetsz tőle. Van nála alma is… és ehetsz belőle. Innen tovább már úgysem zuhansz, szóval, csak bátran. Hófehérkét is pont egy almával kellett eltenni láb alól, teli vagyunk programozva tudattalanul is, hogy csak szépen maradjunk csendben és ne gondolkozzunk. Lilith démon lett, az Alvilág Úrnője.

 

Én azt mondom, tedd fel a kérdést a szívedben: Ki Neked Lilith? S hol van benned Lilith?

 

Nehéz téma ez, egyedül nem is mindig megy, de tudod, nem vagy egyedül;

 

Mind Együtt vagyunk. És míg olvasol, én ott állok mögötted. Érezd a szívedben <3

 

Szeretettel,

Lilith Rose

1 852 megtekintés0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page